Jelenlegi hely

Gyakori kérdések

Mit jelent az MBA?

Az MBA (Master of Business Administration) - típusú kurzusokat eredetileg az Egyesült Államokban fejlesztették ki, napjainkra azonban az egész fejlett világban, mint a legmagasabb szintű üzleti képzettséget ismerik el. Ezen kurzusok célja, hogy nemzetközi tananyagok felhasználásával mindazon ismeretekkel és képességekkel ruházza fel a résztvevőket, amelyek a modern, globalizált üzleti életben nélkülözhetetlenek. Az MBA diploma ma már Magyarországon is az üzleti karrier előfeltételét képezi. Bárki, aki legalább egy főiskolai vagy egy egyetemi végzettséggel rendelkezik, jelentkezhet a programunkra.

Kik tanítanak a programon?

A programon elsősorban a Szent István Egyetem oktatói tanítanak, de minden egyes tárgynál törekszünk arra, hogy gyakorlati szakemberek bevonásával, az életből vett esetek megtárgyalásával gazdagítsuk az ismereteket, és ezzel segítsük a téma könnyebb megértését, elsajátítását.

Milyen típusú az oktatás módszertana? (elmélet – gyakorlat aránya)

A képzés egészére elmondható, hogy az egyes tárgyak kidolgozásakor nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati példák, esettanulmányok minél szélesebb körű használatára.
A tárgyak oktatása során az elmélet és a gyakorlat aránya általában 1:2. Természetesen vannak olyan tárgyak, ahol az elmélet nagyobb arányban szerepel. Ezek általában az alapozó tárgyak, mint például „Mai modern közgazdaságtan”, melyek célja elsősorban az, hogy a különböző alapdiplomával rendelkező hallgatók közgazdasági ismereteit azonos szintre hozzuk. A többi, főleg funkcionális tárgyak, mint például „Szervezeti magatartás, „Marketing” stb., illetve szakirányú és készségfejlesztő tárgyak, mint például „Vezetési ismeretek”, „Prezentációs technikák” oktatása során a gyakorlati módszerek dominálnak.

Kell-e a vizsgákért külön fizetni?

Nem, a vizsgák ára a mindenkori tandíjban benne van. Utóvizsga költségének megállapítása az MBA hallgatókra vonatkozó mindenkori különeljárási díjszabályzata alapján történik. A programra vonatkozó díjszabást a Hallgatói követelményrendszer című kiadvány tartalmazza, melyet a beiratkozáskor kapnak meg a hallgatók.

Ki fizetheti a képzést?

A képzést egyénileg és cég által átvállalva is lehet fizetni. A számlát az egyetem mindig a szemeszterek indítása előtt küldi meg, melyet még a képzés megkezdése előtt kell kiegyenlíteni. Az első foglalkozás (beiratkozás) alkalmával a csekket illetve az átutalásról szóló igazolást be kell mutatni. (A képzés akkreditált, ezért áfa-mentes.)

Szükséges-e a nyelvvizsga és ha igen, milyen nyelvből?

A diploma kibocsátásának feltétele egy "C" típusú állami vagy ezzel egyenértékű középfokú nyelvvizsga, kizárólag angol nyelvből!
Amennyiben az "A" és "B" nyelvvizsgák letétele között több mint 2 év telt el, a két vizsga komplex "C" nyelvvizsgával való egyenértékűségét kimondó igazolást a Nyelvvizsgáztatási Akkreditáló Központ (NYAK) külön eljárási díj ellenében adja ki. Az igazolás menetéről bővebb információ a www.nyak.hu honlapon található.

Főiskolai szakközgazda végzettséggel milyen típusú diplomát kapok?

Az oklevélben szereplő megnevezés CSAK attól függ, hogy az elővégzettség közgazdász vagy nem közgazdász szakképzettség, legyen az akár egyetemi vagy főiskolai diploma. Amennyiben tehát főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, az oklevelet a következő megnevezéssel állíthatjuk ki:
"Szakközgazdász Executive MBA szakon"

Hogyan történik a felvételi eljárás?

Mivel a programra nincs felvételi vizsga, ezért a beadandó dokumentumok alapján döntjük el, hogy kit veszünk fel a programra. Mindenképpen figyelembe vesszük az elővégzettség(ek)et, annak minősítését, idejét, valamint a szakmai előéletet és a motivációs levélben leírtakat. Amennyiben a beadott dokumentumok alapján még további információra lenne szükségünk a jelentkezőről, szóbeli elbeszélgetésre fogjuk behívni. Ennek időpontját természetesen előre egyeztetjük a jelentkezővel.