Jelenlegi hely

Információ a képzésről

A képzés felépítése

A Magyar nyelvű Executive MBA Program az üzleti élet széles területét átfogó legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteket öleli fel. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a szükséges alapozó tárgyak mellett a funkcionális területekhez tartozó elméleti és gya­kor­la­ti ismeretek oktatása, valamint a vezetői kompetenciák fejlesztése. A hallgatók 4 szakirány közül választhatnak. A 4. szemesztert követtően kerül sor a szakdolgozat véglegesítésére, valamint a záróvizsga letételére.

A 4 szemeszteres program minden szemesztere 10-10 hétből, szemeszterenként 6-6 tárgyból áll. A képzés minden második hétvégén péntek délután – 14.00 – 20.30 óra között - és szombaton - 9.00 – 15.30 között - kerül megrendezésre. Öt - öt hétvégén keresztül 3 - 3 tárgyat fognak egyszerre hallgatni a hallgatók.

A program során vannak olyan tárgyak, melyek vizsgáit az előre kijelölt képzési napokon bonyolítjuk le, míg egyes – elsősorban a szigorlati - tárgyak vizsgáit a kijelölt képzési napokon túl, egy adott időintervallumon belül szervezzük meg. A vizsgák időpontjait a tárgy megkezdése előtt az oktató előre kiadja a hallgatóknak.

A képzés kimenete

A program végén a hallgatók a Szent István Egyetem akkreditált MBA diplomáját kapják.
Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Közgazdász (egyetemi vagy főiskolai) szakképzettséggel rendelkezők esetén

  • Szakközgazdász Executive MBA szakon (megjelölve a szakirány)

Nem közgazdasági (egyetemi vagy főiskolai) szakképzettséggel rendelkezők esetén

  • Executive MBA szakirányú menedzser (megjelölve a szakirány)

Megjegyzés: Amennyiben Ön főiskolai közgazdász végzettséggel rendelkezik, a képzés elvégzése után is a főiskola lesz a legmagasabb alapvégzettsége, függetlenül attól, hogy az oklevél megnevezése egyetemi szakközgazdász. Képzésünk posztgraduális és az elnevezés a szakirányú szakképzettségre vonatkozik.

A képzés várható létszáma

A képzést minimum 20 - maximum 30 fővel indítjuk.

A képzés helyszíne

A program az egyetem gödöllői főépületében kerül megrendezésre (Gödöllő, Páter Károly u. 1.).

A képzés ára

290.000 Ft / szemeszter.

A képzés díját mindig az aktuális szemeszter megkezdése előtt kell befizetni.

Akkreditáció

A Szent István Egyetem magyar nyelvű MBA programja a 7/1999 (II.1) OM rendelet alapján lett kidolgozva. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a szakindítási engedélyt a 2005. április 26-i Oktatási Közlönyben hozta nyilvánosságra.